* Informacja z wyboru wykonawcy dla zadania pn.: „Remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Witkowie"
- Informacja PDF - (pobierz)

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM

dla zadania pn.: „Remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Witkowie"

Zgodnie z warunkami otrzymanej promesy z Rządowego Programu Ochrony Zabytków "Polski Ład" Parafia pw. Zwiastowania NMP w Witkowie zamieszcza informacje dla Oferentów zamierzających ubiegać się o realizację remontu dachu na zabytkowym kościele parafialnym w Witkowie.

 

1. Ogłoszenie o postępowaniu zakupowym - ZAPYTANIE-Tom_I_IDW_WITKOW.pdf - (pobierz);

2. Formularz w celu złożenia oferty - Tom_I_IDW-formularz_oferty.docx - (pobierz);

3. Wzór umowy z wykonawcą zadania - umowa_wzor_parafia_Witkow.pdf - (pobierz);

4. Załącznik Nr 3 do IDW - Wykaz usług - wykaz_usług.docx - (pobierz);

5. Załącznik Nr 2 do IDW - Wykaz osób uczestniczących - wykaz_osob.docx - (pobierz);

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - DO POBRANIA - TUTAJ (spakowane do pliku ZIP) !