Wspólnota Parafialna serdecznie dziękuje za ofiary składane na potrzeby utrzymania kościoła i parafii.
Są to koszty stałe jak energia elektryczna, woda, ubezpieczenie budynków i cmentarza, wsparcie instytucji diecezjalnych (kuria, seminarium, Caritas), podatki do Urzędu Skarbowego i składki ZUS.

Ofiary na ten cel możemy składać przy okazji nawiedzenia kościoła, w obu sklepach w Witkowie lub przelewem na konto Parafii:
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 19 1090 1942 0000 0001 1049 2858